لیست کلی اتصالات مسی در برند ها و مصارف گوناگون

اتصالات مسی برای مقاصدی همچون تعمیرات و اتصالات در صنایع تهویه و برودت بکار می رود.این محصولات جهت اتصال بین دو لوله بصورت زانو ، یو ، بوشن ، سه راه و تبدیل در سیستم های لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرد

اتصالات مسی از مهم ترین بخش ها در صنایع تهویه و برودتی میباشد

لیست کلی اتصالات مسی در برند ها و مصارف گوناگون

اتصالات مسی برای مقاصدی همچون تعمیرات و اتصالات در صنایع تهویه و برودت بکار می رود.این محصولات جهت اتصال بین دو لوله بصورت زانو ، یو ، بوشن ، سه راه و تبدیل در سیستم های لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرد

اتصالات مسی از مهم ترین بخش ها در صنایع تهویه و برودتی میباشد

اتصالات مسی 

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: