لوله مسی مهراصل [ ارسال رایگان ] [ خرید آنلاین ] - مشاوره - عکس - اطلاعات کلی - مقایسه

لوله مسی کلاف 15 متری 6 - 1/4 کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 15 متری 6 - 1/4 کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
8,379,000 ریال 9,310,000 ریال
(7)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 18000 .9000.12000 کلاف 15 متری مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی...
تخفیف‎−10%
لوله مسی کلاف 50 متری 6 - 1/4 کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 50 متری 6 - 1/4 کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
29,160,000 ریال 32,400,000 ریال
(4)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 1/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 18000 .9000.12000 کلاف 50 متری مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی...
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
(5)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15متری سایز 1/4 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمتر مخصوص کولر گازی 18000 .9000.12000 کلاف 15 متری مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی...
لوله مسی کلاف 15 متری 10 - 3/8 کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 15 متری 10 - 3/8 کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
13,608,000 ریال 15,120,000 ریال
(1)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000.30000.9000.12000 کلاف 15 متری لوله برگشت کولر گازی...
تخفیف‎−10%
لوله مسی کلاف 50 متری 10 - 3/8 کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 50 متری 10 - 3/8 کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
45,360,000 ریال 50,400,000 ریال
(3)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 3/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000.30000.9000.12000 کلاف 50 متری لوله برگشت کولر گازی...
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
(4)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 3/8 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000.30000.9000.12000 کلاف 15 متری لوله برگشت کولر گازی...
لوله مسی کلاف 15 متری 12 - 1/2 کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 15 متری 12 - 1/2 کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
19,116,000 ریال 21,240,000 ریال
(4)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی  60000.48000.18000.36000.32000 کلاف 15 متری لوله برگشت کولر گازی...
تخفیف‎−10%
لوله مسی کلاف 50 متری 12 - 1/2 کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 50 متری 12 - 1/2 کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
63,180,000 ریال 70,200,000 ریال
لوله مسی کلاف 50 متری سایز 1/2 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی  60000.48000.18000.36000.32000 کلاف 50 متری لوله برگشت کولر گازی  36000.48000.60000.32000 لوله رفت کولر گازی 18000 کپسول اکسیژن...
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
(3)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمتر مخصوص کولر گازی  60000.48000.18000.36000.32000 کلاف 15 متری لوله برگشت کولر گازی...
لوله مسی کلاف 15 متری سایز 16 - 5/8 اینچ کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 15 متری سایز 16 - 5/8 اینچ کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
23,220,000 ریال 25,800,000 ریال
(1)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000.30000 کلاف 15 متری لوله رفت کولر گازی 30000.24000 کپسول...
تخفیف‎−10%
لوله مسی کلاف 50 متری سایز 16 - 5/8 اینچ کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 50 متری سایز 16 - 5/8 اینچ کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
77,400,000 ریال 86,000,000 ریال
(3)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 5/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000.30000 کلاف 50 متری لوله رفت کولر گازی 30000.24000 کپسول...
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
(3)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000.30000 کلاف 15 متری لوله رفت کولر گازی 30000.24000 کپسول...
لوله مسی کلاف 15 متری سایز 19 - 3/4 اینچ کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 15 متری سایز 19 - 3/4 اینچ کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
28,080,000 ریال 31,200,000 ریال
(2)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 48000.36000 کلاف 15 متری لوله رفت کولر گازی 48000.36000 کپسول...
تخفیف‎−10%
لوله مسی کلاف 30 متری سایز 19 - 3/4 اینچ کد 30-0 مهراصل لوله مسی کلاف 30 متری سایز 19 - 3/4 اینچ کد 30-0 مهراصل
پیشنهاد ویژه محدود
60,102,000 ریال 66,780,000 ریال
(1)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 30 متری سایز 3/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 48000.36000 کلاف 30 متری لوله رفت کولر گازی 48000.36000 کپسول...
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمتر مخصوص کولر گازی 48000.36000 کلاف 15 متری لوله رفت کولر گازی 48000.36000 کپسول...
ناموجود
0 ریال
(1)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 7/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 60000 کلاف 15 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
ناموجود
0 ریال
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 30 متری سایز 7/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 60000 کلاف 30 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
ناموجود
0 ریال
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 7/8 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمتر مخصوص کولر گازی 60000 کلاف 15 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی

کارخانجات تولیدی مهراصل

(مدت مطالعه 1 دقیقه)

شركت توليدي مهراصل در سال 1369 با اتكا به تجربه چندين ده ساله مديران شركت با هدف ارائه محصولات جديد با تكنولوژي روز در زمينه‌هاي تهويه مطبوع و تبريد صنعتي ثبت و افتتاح گرديد و در حال حاضر (سال 1389) شركت توليدي مهراصل از نظر ظرفيت، وسعت كارخانجات، تنوع و پيشرفتگي ماشين‌آلات و در اختيار داشتن نيروي متخصص، بزرگترين شركت فعال در زمينه تهويه و تبريد در ايران مي باشد. به شرح ذيل فرازي از وضعيت شركت ارائه مي گردد:

لوله مسي مهر اصل از با کيفيت ترين توليدات لوله مسي در کشور عزيزمان ايران مي باشد و کمپانی مهر اصل در صنايع برودتی جزو پرچمداران اين صنعت می باشد که از اين لوله های مسي در لوله کشی های بيمارستانی و در لوله کشی کولر های گازی اسستفاده ميشود.قيممت لوله مسی معمولا بر اساس وزن است و قيمت لوله مسي کيلويي مي باشد و بر اساس سايز لوله مسي و وزن محاسبه ميشود ، فروشگاه اينترنتی بازاری برای سهولت در خريد براي شما مشتريان گرامی قيمت لوله مسی را بر اساس کلاف های 15 متری ، 50 متری ، 30 متری و شاخه های 6 متری طبقه بندی کرده و شما ديگر نياز به محاسبه و نياز به قيمت هر کيلو مس و قيمت مس نخواهيد داشت

قيمت لوله های مسی در فروشگاه اینترنتی بازاری نسبت به قيمت لوله مسی در بازار تهران کمتر بوده و ما اين اطمينان را به شما ميدهيم که اين محصولات بابالاترين کيفيت در اختيار شما قرار خواهد گرفت.برند مهراصل به دليل کيفيت بالا مورد قبول تمامی برند های کولر گازی و نصاب های آنها می باشد.

گواهي نامه‌ها و استانداردها و آزمايشگاه‌ها 

كليه مراحل توليد،‌ خدمات بعد از فروش و فروش اين شركت تحت نظام تضمين كيفيت مطابق با استاندارد ISO 9000 وكليه فعاليت هاي اثرگذار بر محيط زيست تحت استاندارد ISO 14000 تحت مراقبت مي باشد. شركت داراي آزمايشگاه‌هاي متنوع جهت انطباق محصول خود برابر استانداردهاي ذيل مي‌باشد:

 1. آزمايشگاه متالوژي جهت تطبيق توليدات كارخانه لوله مسي با استاندارد ASTMB280
 2. آزمايشگاه تست كولرهاي گازي، فن كويل و كويل جهت تطابقت طرح با استانداردهاي:(ISO 5151) ISIRI 6016 و (ARI 440) ISIRI 3740
 3.  زمايشگاه تست چيلرهاي برقي جهت تطابق طرح دستگاه با استاندارد ARI 590
 4.  و ديگر آزمايشگاه‌هاي موجود جهت تست‌هاي حين توليد و آزمايش‌هاي اندازه‌گيري فله، دما، سرعت، دور،‌ توان، گشتاو و …
مشاهده ادامه توضیحات ...مخفی کردن توضیحات

تنظیمات

تماس تلفنی

در صورت داشتن سوال درباره :

 • جزئیات محصول
 • مشاوره رایگان
 • خرید تلفنی
 • خرید عمده
 • نحوه ارسال بار به کل ایران
 • شرایط ارسال رایگان
 • پیشنهادات و انتقادات (واقعا منتظر این نوع تماس هستیم)

شماره تماس های زیر در ارتباط باشید :

 • 45 555 360 021
 • 92 555 360 021

( با افتخار منتظر تماس شما هستیم )


ساعت تماس تلفنی با فروشگاه بازاری

 • به غير از روز های تعطيل
 • همه روزه ساعت ۹ صبح الی ۶ بعد از ظهر
 • پنج شنبه ها : ساعت ۹ صبح الی ۲ بعد از ظهر  

فهرست

اشتراک گذاری