لیست کلی انواع مته فلز در برند ها و مصارف گوناگون

لیست کلی انواع مته فلز در برند ها و مصارف گوناگون  

 • ست 10 عددی مته فلز 1.5میلیمتر (2608595050) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 1.5میلیمتر (2608595050) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 1.5میلیمتر بوش کد فنی : 2608595050مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 1 میلیمتر (2608595049) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 1 میلیمتر (2608595049) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 1 میلیمتر بوش کد فنی : 2608595049مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 2.5 میلیمتر (2608595053) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 2.5 میلیمتر (2608595053) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 2.5 میلیمتر بوش کد فنی : 2608595053مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 2 میلیمتر (2608595051) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 2 میلیمتر (2608595051) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 2 میلیمتر بوش کد فنی : 2608595051مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 19 عددی مته فلز (2609255131) بوش
  خرید محصول
  ست 19 عددی مته فلز (2609255131) بوش

  ست 19 عددی مته فلز بوش کد فنی : 260925513119 عدد مته فلز HSS-R از سایز 1 الی 10 میلیمتر

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 5 عددی مته فلز شش گوش (2608595517) بوش
  خرید محصول
  ست 5 عددی مته فلز شش گوش (2608595517) بوش

  ست 5 عددی مته فلز شش گوش بوش کد فنی : 26085955171 عدد مته فلز شش گوش سایز 2 میلیمتر1 عدد مته فلز شش گوش سایز 3 میلیمتر1 عدد مته فلز شش گوش سایز 4 میلیمتر1 عدد مته فلز شش گوش سایز 5 میلیمتر1 عدد مته فلز شش گوش سایز 6 میلیمتر

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 1.5میلیمتر (2608585873) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 1.5میلیمتر (2608585873) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 1.5میلیمتر  بوش کد فنی : 2608585873مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 1میلیمتر (2608585872) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 1میلیمتر (2608585872) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 1میلیمتر  بوش کد فنی : 2608585872مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 2.2 میلیمتر (2608595052) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 2.2 میلیمتر (2608595052) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 2.2 میلیمتر  بوش کد فنی : 2608595052مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 2.5 میلیمتر (2608585875) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 2.5 میلیمتر (2608585875) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 2.5 میلیمتر بوش کد فنی : 2608585875مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 2 میلیمتر (2608585874) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 2 میلیمتر (2608585874) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 2 میلیمتر بوش کد فنی : 2608585874مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 3.2 میلیمتر (2608585877) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 3.2 میلیمتر (2608585877) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 3.2 میلیمتر بوش کد فنی : 2608585877مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 3.2 میلیمتر (2608595056) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 3.2 میلیمتر (2608595056) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 3.2 میلیمتر بوش کد فنی : 2608595056مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 3.5 میلیمتر (2608585879) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 3.5 میلیمتر (2608585879) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 3.5 میلیمتر بوش کد فنی : 2608585879مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 3.5 میلیمتر (2608595058) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 3.5 میلیمتر (2608595058) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 3.5 میلیمتر بوش کد فنی : 2608595058مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 3 میلیمتر (2608585876) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 3 میلیمتر (2608585876) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 3 میلیمتر بوش کد فنی : 2608585876مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 3 میلیمتر (2608595055) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 3 میلیمتر (2608595055) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 3 میلیمتر بوش کد فنی : 2608595055مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 4.2 میلیمتر (2608595060) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 4.2 میلیمتر (2608595060) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 4.2 میلیمتر بوش کد فنی :2608595060 مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 4.2 میلیمتر (2608585882) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 4.2 میلیمتر (2608585882) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 4.2 میلیمتر بوش کد فنی :2608585882 مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 4.5 میلیمتر (2608585883) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 4.5 میلیمتر (2608585883) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 4.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608585883مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 4.5 میلیمتر (2608595061) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 4.5 میلیمتر (2608595061) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 4.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608595061مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر (2608585888) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر (2608585888) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608585888مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 4 میلیمتر (2608595059) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 4 میلیمتر (2608595059) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 4 میلیمتر بوش کد فنی :2608595059مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 4 میلیمتر (2608585880) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 4 میلیمتر (2608585880) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 4 میلیمتر بوش کد فنی :2608585880مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 5.2 میلیمتر (2608585887) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 5.2 میلیمتر (2608585887) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 5.2 میلیمتر بوش کد فنی :2608585887مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر (2608585888) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر (2608585888) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608585888مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر (2608595064) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر (2608595064) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 5.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608595064مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 5 میلیمتر (2608585885) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 5 میلیمتر (2608585885) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 5 میلیمتر بوش کد فنی :2608585885مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 5 میلیمتر (2608595062) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 5 میلیمتر (2608595062) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 5 میلیمتر بوش کد فنی :2608595062مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 6.5 میلیمتر (2608595068) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 6.5 میلیمتر (2608595068) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 6.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608595068مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 6.5 میلیمتر (2608585890) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 6.5 میلیمتر (2608585890) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 6.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608585890مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 6 میلیمتر (2608585889) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 6 میلیمتر (2608585889) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 6 میلیمتر بوش کد فنی :2608585889مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 6 میلیمتر (2608595066) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 6 میلیمتر (2608595066) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 6 میلیمتر بوش کد فنی :2608595066مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 7.5 میلیمتر (2608595071) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 7.5 میلیمتر (2608595071) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 7.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608595071مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 7.5 میلیمتر (2608585893) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 7.5 میلیمتر (2608585893) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 7.5 میلیمتر بوش کد فنی :2608585893مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 7 میلیمتر (2608595070) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 7 میلیمتر (2608595070) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 7 میلیمتر بوش کد فنی :2608595070مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز 7 میلیمتر (2608585892) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز 7 میلیمتر (2608585892) بوش

  ست 10 عددی مته فلز 7 میلیمتر بوش کد فنی :2608585892مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز (2607010535) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز (2607010535) بوش

  ست 10 عددی مته فلز بوش کد فنی :2607010535مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز (2607019442) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز (2607019442) بوش

  ست 10 عددی مته فلز بوش کد فنی :2607019442مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 10 عددی مته فلز (1609200203) بوش
  خرید محصول
  ست 10 عددی مته فلز (1609200203) بوش

  ست 10 عددی مته فلز بوش کد فنی :1609200203مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 13 عددی مته فلز (2607019441) بوش
  خرید محصول
  ست 13 عددی مته فلز (2607019441) بوش

  ست 13 عددی مته فلز بوش کد فنی :26070194411 عدد مته فلز سایز 1.5 میلیمتر1 عدد مته فلز سایز 2.0 میلیمتر 1 عدد مته فلز سایز 2.5 میلیمتر 1 عدد مته فلز سایز 3.0 میلیمتر 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 13 عددی مته فلز (1609200201) بوش
  خرید محصول
  ست 13 عددی مته فلز (1609200201) بوش

  ست 13 عددی مته فلز بوش کد فنی :16092002011 عدد مته فلز سایز 1.5 میلیمتر1 عدد مته فلز سایز 2 میلیمتر1 عدد مته فلز سایز 2.5 میلیمتر1 عدد مته فلز سایز 3 میلیمتر

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 13 عددی مته فلز (2607010538) بوش
  خرید محصول
  ست 13 عددی مته فلز (2607010538) بوش

  ست 13 عددی مته فلز بوش کد فنی :2607010538مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 19 عددی مته فلز (2608587013) بوش
  خرید محصول
  ست 19 عددی مته فلز (2608587013) بوش

  ست 19 عددی مته فلز بوش کد فنی :2608587013مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 19 عددی مته فلز (2607018361) بوش
  خرید محصول
  ست 19 عددی مته فلز (2607018361) بوش

  ست 19 عددی مته فلز بوش کد فنی :2607018361مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سختماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شودزاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 19 عددی مته فلز (2607019435) بوش
  خرید محصول
  ست 19 عددی مته فلز (2607019435) بوش

  ست 19 عددی مته فلز بوش کد فنی :2607019435

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 19 عددی مته فلز (2607018354) بوش
  خرید محصول
  ست 19 عددی مته فلز (2607018354) بوش

  ست 19 عددی مته فلز بوش کد فنی :2607018354

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ست 19 عددی مته فلز (2608587015) بوش
  خرید محصول
  ست 19 عددی مته فلز (2608587015) بوش

  ست 19 عددی مته فلز بوش کد فنی :2608587015 مناسب برای سوراخکاری در فولاد آلیاژی و غیر آلیاژی ، چدن سخت ، چدن نرم ، فلزات غیر آهنی و پلاستیک سخت ماشین کاری دقیق این مته ها باعث 40% سرعت بیشتر و سوراخکاری دقیق تر همراه با 50% فشار کمتر توسط کاربر می شود زاویه 135 درجه نوک مته باعث سوراخکاری دقیق و سریع می گردد

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  سازنده

  پیگیری سفارش

  جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: