لیست کلی فرز های برقی در برند ها و مصارف گوناگون

فرز 

زیرشاخه ها

 • خرید محصول

  فرز آهنگری توسن پلاس ؛ ساخت کشور چین کد فنی محصول : 3386Aدستگیره ضد لرزشموتور قدرتمندقفل کن محور گارد محافظ

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز سنگبری توسن پلاس ؛ ساخت کشور چین کد فنی محصول : 3387Aدستگیره ضد لرزشموتور قدرتمندقفل کن محورگارد محافظ

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز توسن پلاس ؛ ساخت کشور چین کد فنی محصول : 3382Aدستگیره ضد لرزشقفل کن محور گارد محوردارای پوسته گیربکس آلومینیومیمجهز به شستی قفل کن گیربکسسوئیچ با قابلیت قفل شدن در حالت روشنسیستم خنک کنندگی با فن کارآمددارای گارد قابل تنظیم با اهرماندازه و وزنی کمدارای طول کابل برق 3 متری

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز توسن پلاس ؛ ساخت کشور چین کد فنی محصول :  3384A دستگیره ضد لرزشموتور قدرتمندقفل کن محور گارد محافظ

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز توسن پلاس ؛ ساخت کشور چین کد فنی محصول :  3382AV دستگیره ضد لرزشکنترل سرعت الکترونیکیقفل کن محور گارد محافظ

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز آهنگری رونیکس کد فنی محصول : 3210

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز انگشتی گلو بلندرونیکسکد فنی محصول : 3302

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکسکد فنی محصول : 3301

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکسکد فنی محصول : RH-3402

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکسکد فنی محصول : RH-3401

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز سنگبری رونیکس کد فنی محصول : 3220موتور قدرتمندکلید ضد غبار دسته جانبی ضد لرزش ارگونومیدسته کلید گردان 180 درجه جهت کار در زوایای مختلفاستارت آسانکابل 4 متری

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز نجاری رونیکسکد فنی محصول : 7112

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز نجاری مشتی رونیکسکد فنی محصول : 7106

  0 ریال ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز رونیکس  کد فنی محصول : 3130

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز رونیکس  کد فنی محصول :3150Nموتور قدرتمندقابلیت تعویض سریع و آسان ذغال هادسته جانبی با طراحی ارگونومیسیستم قفل کن شفت

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز رونیکس  کد فنی محصول :3150Kکلید قفل کن موتور قدرتمند دسته جانبی با طراحی ارگونومی کابل 3 متری 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز آهنگری رونیکس کد فنی محصول : 3230موتور قدرتمنددسته جانبی با طراحی ارگونومیکابل 4 متری

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز سنگبری رونیکس کد فنی محصول : 3240موتور قدرتمنددسته جانبی با طراحی ارگونومیکابل 4 متری

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز رونیکس  کد فنی محصول : 3120کابل 3 متریموتور قدرتمند

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز رونیکس  کد فنی محصول : 3150کابل 3 متری موتور قدرتمند

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز رونیکس  کد فنی محصول : 3160موتور قدرتمنددیمرداردسته جانبی ضد لرزش با طراحی ارگونومیقابلیت تعویض سریع و آسان ذغال ها

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز آهنگری آاگ کد فنی محصول : WS24-180V4 متر کابل ضمانت : 25 ماه (شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز انگشتی گلو بلند آاگ کد فنی محصول : GSL600Eدیمردار 4 متر کابلضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ کد فنی محصول : GS500Eدیمردار4 متر کابل

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز سنگبری آاگ کد فنی محصول : WS2200-2304 متر کابل ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز ساب آاگکد فنی محصول : SE12-1804 متر کابل ضمانت : 20 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز سنگبری آاگ کد فنی محصول : WS24-230V4 متر کابل ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز چندکاره شارژی آاگکد فنی محصول : KIT2-OMNI12C1 عدد سری 3 کاره برش و سایش یک عدد سری دریل سر کج2 عدد باتری 1 عدد شارژر ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز چندکاره آاگکد فنی محصول : KIT4-OMNI300به همراه 1 عدد سری چهار کاره برش و سایش 1 عدد سری دریل سر کج ست مته و سری های پیچگوشتی 40 پارچهیک عدد سری اره عمود برضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز چندکاره آاگکد فنی محصول : KIT1-OMNI300به همراه 1 عدد سری چهار کاره برش و سایش ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز نجاری آاگ کد فنی محصول : MF1400KEجعبه حمل4 متر کابل دیمردار دارای پایه ثابت و پایه نفوذیبه همراه کولت 8چراغ کارضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز نجاری آاگ کد فنی محصول : OF2050E4 متر کابلدیمردار به همراه کولت 6 و 8 ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا ) 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز چندکاره شارژی آاگکد فنی محصول : KIT3-OMNI12C1 عدد سری 3 کاره برش و سایش 1 عدد سری اره عمودبر 2 عدد باتری 1 عدد شارژر ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS9-115D-SETدارای موتور قدرتمنددارای دستگیره ضد لرزشدارای 2  عدد سنگ گرانیت برضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WSE14-125XE4 متر کابل دسته کمکیقاب محافظ ایمنیمهره FIXTECمهره زیردارای کیف مخصوصضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز آهنگری آاگ کد فنی محصول : WS2200-1804 متر کابل ضمانت : 25 ماه (شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز نجاری آاگ کد فنی محصول : RT13504 متر کابل دیمردار به همراه کولت 6ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا ) 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز چندکاره شارژی آاگکد فنی محصول : OMNI18Cقابلیت تعویض سری بدون نیاز به ابزاردور متغیرموتور قدرتمندچراغ کاردستگیره نرم با طراحی ارگونومی

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS12-115دارای قفل اسپیندل ( برای تعویض صفحه )گیربکس فلزیقابلیت اتصال دسته کمکی در سه جهت مختلفبه همراه دسته نگهدارنده ضد لرزش ، قاب محافظ ایمنی ، مهره زیر ، مهره رو و آچار

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS6-115موتور قدرتمند4 متر کابل ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا ) 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS10-115موتور قدرتمندگیربکس تمام فلزیطراحی سبک و جمع و جوردسته ضد لرزشبه همراه دسته نگهدارنده ضد لرزش ، قاب محافظ ایمنی ، مهره زیر ، مهره رو و آچار

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS13-125XEدیمردار 4 متر کابل سیستم ضد لرزشقاب محافظ ایمنیمهره FIXTECمهره زیرضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا ) 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS8-115به همراه دسته نگهدارنده ، قاب محافظ ایمنی ، مهره زیر ، مهره رو و آچارتعویض ملزومات بدون نیاز به ابزار اضافیسیستم ضد لرزشموتور قدرتمندگیربکس تمام فلزیکلید قفل کن برای جلوگیری از شروع مجدد دستگاه در هنگام قطع برق

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS9-1154 متر کابل گارد محافظ سیستم ضد لرزشضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا ) 

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مینی فرز آاگ  کد فنی محصول : WS11-115گارد محافظ سیستم ضد لرزش 4 متر کابل ضمانت : 25 ماه ( شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فرز آهنگری آاگ کد فنی محصول : WS22-1804 متر کابل ضمانت : 25 ماه (شرکت اطلس کوشا )

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پولیش توسن پلاس ؛ ساخت کشور چین کد فنی محصول :3415Pتوان کاری ثابت در دورهای متغیر(عدم افت توان با تغییر دور)سرعت در حالت بی باری 1000-4000 دور بر دقیقهکنترل الکترونیکی سرعت با دیمر نسل جدیدطراحی ارگونومیک و کاملا خوش دستطراحی و ساختار ویژه سری پلاستوان 1500 واتبه همراه صفحه لاستیکی ضخیم ،آچار مخصوص، نمد پشمی،صفحه مخصوص سنباده پارچه‌ای

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: